chào mọi người. mình là sinh viên năm thứ nhất.mình đang tìm hiểu về HFSS nhưng khó quá.ai có tài liệu chia sẻ được không? cám ơn nhiều.mình cũng định thiết kế một angten tầm 30hz đến 50hz bằng HFSS nhưng vẫn không thể thông được một số điểm.ai có kinh nghiệm về cá này chỉ dạy được không?