cô giáo bắt xu làm bài tập như thế này:

2. Xây dựng mạch mạch dãy có hai đầu vào U và V, và một đẩu ra Z. Z = 1 khi U và V bằng nhau trong 3 xung nhịp liên tục. Các trường hợp khác Y(t) = 0. Ví dụ:
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …
U(t) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 …
V(t) 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 …
Y(t) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 …

Thiết kế mạch thực hiện chức năng trên bằng cách sử dụng trigger JK.

gợi ý cho mình với