Mình đã hứa với ba là kì này mình sẽ đạt học bổng mà mình đã hứa là không được thất hứa rùi. Nhìn lại thì mình cũng chưa làm được điều đó. Sắp tới kỳ thi rùi mình lại càng phải cố . Ngày đi học tối làm thêm mình không có thời gian. Các bạn có biết cách nào học thật hiệu quả chỉ giúp mình với. Thân mến