bk mình có ai đá ps2 giỏi không giao luu đi?20k/1 trận có gì liên lạc tớ 01685092083