em đang cần gấp các tài liệu về đồ án này . Vì đây là lần đầu làm nên rất cần sự giúp đỡ của các anh đi trước ... thanks mọi người nhé .