Em đang làm bài tập lớn vxl đếm sản phẩm và hiển thị lên led ma trận có nút nhấn cài đặt số sp. Pác nào giúp em với