Các em sinh viên năm khoá 54 và 53 hoàn thiện hồ sơ dự thi học bổng

và chủ động đến nộp tại Công ty IIG VietNam.

Click để xem Thông tin đăng ký hồ sơ dự thi học bổng khoá học tiếng Anh do IIG Việt Nam tài trợ - Phòng ĐTĐH