Mình cần bán thanh lí 1 thẻ học bổng CCNA trị giá 50$ , MCSA trị giá 70$ , CNAM08 (khóa quản trị mạng doanh nghiệp mới nhất hiện nay) trị giá 150$ .
Mình bán thẻ CCNA và MCSA đồng giá 50k.
Thẻ CNAM08 mình bán 200k .
An hem nào cần thì lien hệ tớ : 0975 049 897 gặp Chúc .