Có ai đã từng làm RJ45 để kết nối internet qua chẩn inthernet cho MCU 8051, AVR,PIC chưa, hoặc có tài liệu j về cái này, cần bắt đầu từ đâu chia sẻ cho mình với.
Mình là dân ngoại đạo chưa làm cái này bao giờ, thấy hóc búa quá chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.