ThẬt sỰ xin lỖi cÁc thÀnh viÊn vÌ sỰ chẬm trỂ cỦa mÌnh.sau ĐÂy mÌnh sẼ hƯỚng dẪn cÁc bẠn 1 cÁch cỤ thỂ vÈ ĐĂng kÌ chuyẾn tÌnh nguyỆn xuyÊn viỆt bẰng xe ĐẠp ĐẦy Ý nghĨa nÀy.
*trƯỚc tiÊn bẠn cẦn khÉo lÉo thuyẾt phỤc gia ĐÌnh ĐỒng Ý cho Đi trƯỚc.cÁi nÀy lÀ quan trỌng vÌ nẾu ko cÓ sỰ ĐỒng Ý cỦa gia ĐÌnh thÌ chẮc chẮn bẠn ko ĐƯỢc Đi ĐÂu :d.

*bẠn pho to cmt vÀ thẺ sinh viÊn, nẾu thÔng tin nÀo trÊn cmt hoẶc thẺ sv bỊ mỜ xin bẠn vui lÒng ghi ra bÊn cẠnh ĐỂ ban tỔ chỨc cÓ thỂ lÀm thẺ tÌnh nguyỆn viÊn cho bẠn 1 cÁch chÍnh xÁc nhẤt.

*bẠn chuẨn bỊ 2 Ảnh 3x4, mÌnh cẦn Ảnh cỦa cÁc bẠn ĐỂ lÀm thẺ tÌnh nguyỆn viÊn vÀ cŨng ĐỂ lƯu hỒ sƠ nỮa.

* vÀ 10k phÍ lÀm thẺ.

*bẠn cẦn thÊm 1 phong bÌ ĐỂ ĐỰng nhỮng giẤy tỜ trÊn.ngoÀi phong bÌ ghi rÕ hỌ tÊn, lỚp, ĐiỆn thoẠi, mail.

Khi ĐẾn nƠi nỘp hỒ sƠ, bẠn sẼ ĐƯỢc nhẬn 1 mẪu ĐƠn ĐĂng kÍ tham gia vÀ 1 bẢn cam kẾt tham gia chƯƠng trÌnh.ĐƠn xin tham gia bẠn phẢi ĐiỀn ĐẦy ĐỦ vÀ nỘp ngay cho ngƯỜi thu, cÒn bẢn cam kẾt thÌ bẠn giỮ lẠi xin Ý kiẾn cỦa gia ĐÌnh vÀ bỔ xung sau.khi cÁc tiÊu chuẨn xuyÊn viỆt ĐÃ ĐỦ mÀ thiẾu bẢ cam kẾt thÌ cŨng khÔng ĐƯỢc Đi.

ĐỊa ĐiỂm vÀ thỜi gian thu hỒ sƠ.

BỌn mÌnh sẼ thu tỪ thỨ 4 ĐẾn hẾt chiỀu chỦ nhẬt tuẦn nÀy( tỨc lÀ tỪ ngÀy 31/03 ĐẾn hẾt chiỀu 04/04). ThỜi gian trong ngÀy sÁng tỪ 8h ĐẾn 11h tẠi phÒng 412 b8 ktx ĐẠi hỌc bÁch khoa hÀ nỘi.BuỔi chiỀu thÌ cÁc bẠn vui long liÊn hỆ vỚi mÌnh ( ĐẠi , sdt 0975092660) ĐỂ nỘp cho mÌnh ngay trÊn giẢng ĐƯỜng, mÌnh hỌc tÂng 2 nhÀ tc.

HoẶc tuẤn anh, sdt 01652525348 nhÀ d.