THÔNG BÁO

( vv Phát bằng Đại học cho sinh viên khoá 49
được xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 ngày 22/3/2010)

Trường ĐHBK Hà Nội đã xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 - cấp bằng đối với sinh viên khoá cũ từ K49 trở về trước đã trả nợ các học phần, chứng chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và nộp đơn xin xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 19/2/2010 .
Danh sách sinh viên được công nhận đợt 2 xem tại đây.
Sinh viên đến nhận bằng tại phòng Đào tạo Đại học ( nhà C1 phòng 202A) bắt đầu từ ngày 6/4/2010 vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần.

Phòng ĐTĐH


Ghi chú:
- Khi đến nhận bằng sinh viên phải mang chứng minh nhân dân và 1 ảnh 4x6.
- Những sinh viên trong danh sách cấp bằng dữ liệu còn thiếu ngày tháng năm sinh hoặc nơi sinh phải mang giấy khai sinh chính để bổ sung dữ liệu.
- Sau khi nhận Bằng tại phòng ĐTĐH sinh viên đến các Khoa/ Viện nhận hồ sơ gốc.
- Đến hết tháng 9 /2010 sinh viên diện trên chưa nhận bằng khi đến trường nhận bằng phải có thêm giấy giới thiệu của cơ quan hoặc giấy giới thiệu của địa phương nơi đang cư trú ( diện chưa đi làm).