Bạn nào có tài liệu điện tử công suất về phần này thì cho mình xin để tham khảo nha: bộ biến đổi áp xoay chiều một pha(nghịch lưu dòng 1 chiều --> xoay chiều) và động cơ xoay chiều 1 pha dùng trong ô tô điện(công suất khoảng >10kw,thiết kế mạch lực,mạch điều khiển,mạch mô phỏng).Mình cảm ơn nhiều^^