Các bạn K51 đã học qua môn học này ở học kỳ 1 rồi.
Bạn thấy nó thế nào ? Bạn có ý kiến đóng góp gì cho môn học này hay không ?
Bạn cứ thoải mái góp ý, đề xuất để chúng tôi hoàn thiện môn học này - trang bị tốt hơn cho các khoá đàn em
Xin cảm ơn,