Các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo chú ý:


Các em hiện đang được Ngân hàng Công thương tiến hành mở thẻ ATM mới. Sinh viên cần chuẩn bị sẵn 1 bản photo CMNND (có số rõ ràng, photo 2 mặt).

Khi nào Phòng CTCT & CTSV thông báo, sẽ mang nộp cho ngân hàng để nhận TK, thẻ mới.

Việc chuyển khoản học bổng chính sách HK1 năm học 2009-2010 sẽ được thực hiện sớm ngay sau khi mở xong TK cho các SV trên.

Xem danh sách kèm theo

Phòng CTCT & CTSV