Hiện nay mình đang trong quá trình đi thực tập, chuẩn bị làm đồ án về ngành mạng máy tính. Tuy nhiên hiện giờ chưa có ý tưởng gì về đồ án cả, (giải pháp ứng dụng) chỉ biết sẽ hướng vào Window server hoặc Cisco thôi, trường lại giao mỗi người phải 1 đồ án riêng nên rất khó khăn để trao đổi với bạn bè, và tìm kiếm thông tin tài liệu.
Mong có bro nào có kinh nghiệm và hiểu biết giúp đỡ trong quá trình thực hiện đồ án. Trước hết là cần cái tên đề tài và đề cương sơ lược. Sẽ có bồi dưỡng xứng đáng. Cám ơn các bạn.