Chào các bạn,

Xin thông báo cho các bạn yêu thích thiết kế hệ thống điện tử về buổi hội thảo của ADI được tổ chức:

1. Tại trường ĐH BK Hà Nội - vào ngày 7 tháng 4, 2010 (Thứ tư)

2. Tại trườnt ĐH BK Tp HCM - vào ngày 9 Tháng 4, 2010 (Thứ sáu)

Tổ chức hội thảo do công ty ADI, Excelpoint và trường ĐH với nội dung như sau:

- ADI Technology and Linecard
- Amplifier and Converter Technology
- Power Management, Interfaces and Isolation Technology
- MEMS, iSensor, Switch/MUX, Metering/SRD
- Metering Demo, Q&A
- Chương trình tặng quà lưu niệm của ADI & ESPL cho khách tham dự và rút thăm trúng thưởng quà đặc biệt.

Rất mong các bạn tham dự.

Đăng ký xin liên hệ:

Ms. Sophie Pham - (Hà Nội) Email: duong.pham@excelpoint.com, DT: 091 508 8064

Mr. Hoa Huynh - (HCM) Email: huynh.van.hoa@excelpoint.com. DT: 090 335 8764