Em đang cần làm nghiên cứu về máy tiền 1k62, có bác nào có thông tin gì về hộp chạy dao hay hộp tốc độ của máy 1k62 thì giúp em với.Cho em xin luôn bản vẽ cắt bản vẽ khai chiển của máy, hay của hộp tốc độ hộp chạy dao nhé Em vô cùng cám ơn các bac