HN - Hội thảo CAT & Học thử T1- Nguyên lý Kế toán 12/03/2010
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
Trân trọng kính mời anh (chị)!

Đến tham dự buổi hội thảo CAT - Chuyên viên Kế toán Quốc tế
Hội thảo được tổ chức để giới thiệu chi tiết về chương trình "Chuyên viên Kế toán Quốc tế - CAT" và học thử môn T1 - Nguyên lý Kế toán. Lợi ích học tập, giá trị của bằng cấp cũng như phương pháp đào tạo của Trung tâm đào tạo Vietsourcing cũng sẽ được giới thiệu chi tiết tại đây.
Thời gian: 18:00 thứ sáu ngày 12 tháng 03 năm 2010
Địa điểm: Trung tâm đào tạo Vietsourcing
Tầng 6 - 57 Quang Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Học thử: T1 - Nguyên lý Kế toán
Sự hiện diện của anh/chị là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Xin vui lòng xác nhận tham dự hội thảo trước 12:00 ngày 12 tháng 03 năm 2010.
Tel: 04 3944 6456
Mobile: 090 4423 802
E-mail: lannt@vietsourcing.com
Nếu đăng ký qua e-mail, xin vui lòng cho biết thông tin như họ tên và điện thoại, ngày anh/ chị tham dự.
Trân trọng,

Nguyễn Thu Hằng
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vietsourcing
HN - Hội thảo CAT & Học thử tiếng Anh chuyên ngành 19/03/2010
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
Trân trọng kính mời anh (chị)!

Đến tham dự buổi hội thảo CAT - Chuyên viên Kế toán Quốc tế
Hội thảo được tổ chức để giới thiệu chi tiết về chương trình "Chuyên viên Kế toán Quốc tế - CAT" và học thử Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Tài chính. Lợi ích học tập, giá trị của bằng cấp cũng như phương pháp đào tạo của Trung tâm đào tạo Vietsourcing cũng sẽ được giới thiệu chi tiết tại đây.
Thời gian: 18:00 thứ sáu ngày 19 tháng 03 năm 2010
Địa điểm: Tầng 6, 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Học thử: Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Sự hiện diện của anh/chị là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Xin vui lòng xác nhận tham dự hội thảo trước 12:00 ngày 19 tháng 03 năm 2010.
Tel: 04 3944 6456
Mobile: 090 4423 802
E-mail: lannt@vietsourcing.com
Nếu đăng ký qua e-mail, xin vui lòng cho biết thông tin như họ tên và điện thoại, ngày anh/ chị tham dự.
Trân trọng,

Nguyễn Thu Hằng
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vietsourcing