Mọi người ơi!
Mình đang cần 1 bộ hồ sơ thi cao học khoa hóa, trên trường hết mất rồi.
Mình đang cần lắm lắm!
Nếu ai còn hoặc chỗ nào còn thì bảo mình với nhé.
sđt: 0987591915 (tên Hương)