Các Bác có ai làm ở Công ty Viễn thông VTC không dây không cho em hỏi nếu là kỹ thuật ở bên dấy thì làm nhứng gì và lương lẩu hiện tại thê nào ạ?
Thanks các Bác.