Trong thời gian, đã có khá nhiều thắc mắc về việc reset các thế giới, nhằm làm rõ ràng hơn cho game thủ, BQT xin thông báo như sau:
Tại sao lại reset các thế giới?
- Việc reset vốn
nằm trong cấu trúc của game “Đế Chế”, và đây sẽ là kế hoạch thường niên của game Đế Chế
Tại sao reset TG 1,3,5
- Tiêu chí để reset 1 thế giới là thời gian và tốc độ (rate) của server đó. Theo đó, TG1 (1x) đã tồn tại quá lâu (9 tháng), còn TG3 (2x) và TG5 (4x) do có tốc độ cao hơn bình thường nên cũng đã đến thời điểm reset
Về vấn đề sẽ giữ lại những gì và reset những gì:
- Giữ:
o Số coins có trong tài khoản sẽ được giữ nguyên.
o Số ngày VIP tài khoản sẽ được giữ nguyên.
o Số sao sẽ được giữ nguyên.
o Tọa độ kinh đô sẽ được giữ nguyên
- Reset:
o Các lâu đài phụ trong tài khoản
o Cấp độ của người chơi
o Các công trình nằm trong kinh đô
o Quân đội
o Tài nguyên còn lại trong kho
o Liên minh (trong lần reset kế tiếp, các liên minh sẽ được giữ nguyên)
Về vấn đề các thế giới sau khi reset:
- Sau khi reset các thế giới sẽ có tốc độ như sau:
o TG1: 1x
o TG3: 2x
o TG5: 5x
- Kế hoạch reset định kỳ của thế giới:
o TG1: 6 tháng/lần
o TG3: 4 tháng/lần.
o TG5: 2 tháng/lần
Thân!