Trong phiên bản update sắp tới 22/01/2010, sau 1 tháng diễn ra sự kiện Lễ Giáng Sinh, Con Đường Tơ Lụa sẽ có update như sau:

- Kết thúc sự kiện Lễ Giáng Sinh

- Kết thúc đợt bán duy nhất item thời trang "Kỵ Sĩ Mùa Đông" & "Công Chúa Mùa Đông"

- Sửa lỗi Guild khi truất quyền sử dụng kho Guild

- Sửa lỗi click sử dụng nhiều lần vào skill chưa được tăng ở bảng skill bị disconnect

- Nếu nhân vật đánh quái vật thấp hơn max level 7 cấp sẽ không rơi ra item. VD: nhân vật đã max lv 100, cứ đánh quái lv thấp hơn 94 thì Cur.Level là bao nhiêu cũng không rơi ra đồ.