Thân chào các thành chủ!
Sau một thời gian nghiên cứu ý kiến game thủ một cách kỹ càng, BQT Đế Chế quyết định sẽ reset các thế giới 1,3,5 vào ngày 30/01/2010.
Việc reset này nằm trong cấu trúc của game: “Đế Chế” nhằm đảm bảo tính hấp dẫn của game. Đồng thời cũng để cập nhật các tính năng đầy đủ của phiên bản Đế Chế 2.5.
Sau khi reset thì tất cả các thông tin sau:
- Số ngày VIP
- Số coin trong tài khoản
- Số sao
- Vị trí kinh đô
Sẽ được giữ nguyên.
Đồng thời, sự kiện “Vinh danh anh hùng” cũng sẽ diễn ra trên toàn bộ lãnh thổ Đế Chế, theo đó:
- Chủ liên minh có nhiều thành viên nhất sẽ được tặng thưởng danh hiệu: “Minh chủ” và 6000 coins.
- Chủ liên minh có tổng số kinh nghiệm nhiều nhất sẽ được tặng thưởng danh hiệu: “Quân chủ” và 6000 coins.
- Chủ liên minh có tổng số điểm liên minh nhiều nhất sẽ được tặng thưởng danh hiệu: “Đại đế” và 6000 coins.
- Người chơi đứng đầu trên bảng xếp hạng sẽ được tặng thưởng danh hiệu: “Chiến thần” và 6000 coins.
- Người chơi đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sẽ được tặng thưởng danh hiệu: “Chiến tôn” và 3000 coins.
- Người chơi đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sẽ được tặng thưởng danh hiệu: “Chiến tướng” và 1500 coins.
- Người chơi đứng thứ 4- 10 trên bảng xếp hạng sẽ được tặng thưởng danh hiệu: “Chiến tước” và 1000 coins.
Thông tin được tính đến 12h ngày 29/12/2009.
Đặc biệt hơn nữa, vì một “Đế Chế” ngày càng phát triển, sau khi reset các thế giới sẽ được x2rate và tất cả các thành chủ sẽ có thêm 5 ngày tài khoản VIP.