Em đang là sinh viên k51,sang năm là đến lượt bọn em "thất học " rồi.
Vậy nên rất mong được các anh chị khóa trên truyền đạt lại cho thế hệ sau bọn em kinh nghiệm trong việc lựa chọn công ty thực tập và trong thời gian đi thực tập nên như thế nào?
p/s:Là sinh viên ngành điện thì hàng năm có những công ty nào hay tuyển sinh viên thực tập hả các anh chị?