Bộ tài liệu này rất bổ ích cho bạn nào muốn tìm hiểu và nghiên cứu về lĩnh vực lọc nước RO công nghiệp và xử lý nước, xử lý nước thải.

Link:

Kỹ thuât lọc RO công nghiệp

Xử lý nước thải