Đất nước hỗn loạn dân chúng lầm than.Công danh và sự nghiệp? Hay tình yêu và thù hận? Hãy chờ đón và khám phá tai loanthe.ongate.vn
Tam quốc tranh hùng – Chung tay lập quốc