Bảo trì 04h00 đến 07h00 ngày mai 05/01/2010 tất cả 6 quan ải của Đắc Kỷ để phong ấn và cập nhật sự kiện "Chém Thành Ma".
Gửi các thành chủ,

Từ 04h00 đến 07h00 ngày mai 05/01/2010, ải tất cả 6 quan ải của Đắc Kỷ - Click Chuột Định Giang Sơn sẽ được tạm phong ấn để bảo trì và cập nhật sự kiện "Chém Thành Ma". Trong thời gian này, các thành chủ sẽ không thể đăng nhập được vào Đắc Kỷ.

Đắc Kỷ xin cáo lỗi cùng các đấng quân vương vì những bất tiện trong thời gian bảo trì. Mong nhận được thêm nhiều đóng góp từ các quân vương.

Đắc Kỷ
Click Chuột Định Giang Sơn