Các bạn có thể xem, tìm hiểu cơ bản về joomla ở các trang sau:

http://joomla.org

http://joomlaviet.org

Ứng dụng website có sử dụng Joomla hiện nay nhiều không kể hết. Các bạn quan tâm đến Joomla cùng vào đây thảo luận nhé. Website của BK nhà mình cũng dùng code Joomla đấy ạ (dtdh.hut.edu.vn và hut.edu.vn,...)

Nếu có thể sao chúng ta không cùng nhau xây dựng 1 group chuyên nghiên cứu và phát triển Joomla nhỉ?