Thời gian: 10h ngày 22/12 - hết ngày 27/12/2009

Nội dung:
Trong thời gian xảy ra sự kiện món quà Giáng Sinh các thành viên diễn đàn dacky.sgame.vn sẽ có cơ hội dùng Scoin mà mình có được tại diễn đàn mua item tại mục thương thành trên diễn đàn
Sau đó gửi món quà tới cho nick "Ông Già Noel" và nhờ ông ấy chuyển quà dùm cho người muốn tặng.

Tham khảo tại đây.: http://diendan.sgame.vn/showthread.php?t=2164
Chú ý: ghi rõ tên thành chủ, tên ải muốn gửi đến, kèm theo thông điệp lời chúc mùa Giáng Sinh (bắt buộc)
Quà sẽ đến nơi trong vòng 2 ngày kể từ ngày gửi.