Mình có một số câu hỏi cần các bạn giúp đỡ

1.so sánh người quản lý dự án và người quản lý truyền thống. giống và khác nhau điểm nào?
vai trò trưởng nhóm?
2.các hình thức tham gia dự án? lấy ví dụ dự án như thế nào ?đặt trước chỉ định ? làm thế nào ? 3.vốn ở đâu ?

phiền các bạn cho mình một số tài liệu mình đọc nhé mình mới học nên chỉ cần hiểu rất cơ bản thôi
cám ơn !