Sau những giờ nỗ lực của bộ phận kĩ thuật và đội điều hành game (GMS), chúng tôi đã hoàn thiện việc update phiên bản “Truyền thuyết quái điểu”. Vì vậy, tất cả các máy chủ sẽ được mở sớm hơn thông báo trước đây là để nối lại cuộc hành trình của các lữ khách.
Thời gian mở server: 17h10 ngày hôm nay 21/12/2009
Chúc các lữ khách sẽ có những niềm vui mới trên hành trình huyền thoại.
Anh em nghĩ sao về vụ này có vẻ hay đấy hehe nhìn con ROC quá khủng chuẩn bị đi săn thôi