Tình hình là mới có thêm 1 chú Đại Đao sắn cấp 10 rớt ở Sever Bắc Đẩu ( Thằng cha nào hên vậy @.@ )
Chỉ thấy chú Avengers trong cùng pt kêu trời vì ko được chia chát gì hehe ( Đời là thế mà, ko phải bạn bè thì sao có phần )^^
Công nhận là hên quá đi!
Con này mà crit 10<= có phải ngon hơn ko nhể