HEY MỌI NGƯỜI ƠI. AI MÀ CẦN HỌC GẤP IELTS ĐỂ ĐI DU HỌC VÍ DỤ, THÌ HÁY LIÊN LẠC VỚI trung tâm IELTS CNR nhé? ah... thi đầu vào miễn phí nếu các bạn nói " I LOVE IELTS CNR