Nhằm đáp ứng mong mỏi của rất nhiều chiến binh muốn có được một món vũ khí Tối thượng thật hoành tráng, Flyff Shop sẽ cho cập nhật “Cuộn giấy Bảo vệ X” vào lúc 10:00 ngày 17/12/2009.
Tên Tác dụng
Cuộn giấy bảo vệ X Bảo vệ Vũ khí khỏi bị vỡ trong quá trình nâng cấp Vũ khí từ Duy nhất lên Tối thượng, hoặc nâng cấp bậc Vũ khí Tổi thượng.


Chúc các chiến binh sớm có được món Vũ khí Tối thượng ưa thích của mình!
Flyff Team.