các bạn có ai làm bài báo cáo về euler hamilton ko cho mình xin mẫu tham khảo
tuần sau mình báo cáo rùi