anh em nào đang nghiên cứu cái này thì chia sẻ kinh nghiệm nào...nếu có thông tin gì về cây này thì giúp mình với...thanks