“Trong lúc thu thập các linh vật huyền thoại để trang trí cho cây thông Noel, Tiểu Ngọc tình cờ phát hiện một mật thư của Công Chúa Tuyết gửi đến các Kỵ sĩ Mùa Đông. Công Chúa Tuyết đang có âm mưu băng hóa thế giới để mở rộng lãnh thổ ngự trị và cần đến sự trợ giúp của các Kỵ Sĩ Mùa Đông. Tiểu Ngọc treo giải thưởng cho những ai giúp nàng ngăn cản kế hoạch này. Ngay lập tức, các lữ khách quả cảm đã lên đường truy quét quái vật Người Tuyết và những kẻ đang mưu đồ phá hoại cuộc sống an lành…”

Nhiệm vụ 1: Thu thập bông tuyết

Người chơi tiêu diệt quái vật “Người Tuyết” để thu thập “Bông tuyết”. Với 10 bông tuyết sẽ được 1 lần đổi quà từ NPC Tiểu Ngọc đứng tại các thành.


Nhiệm vụ mở rộng: (nhiệm vụ toàn máy chủ)

Cứ 10 bông tuyết đổi từ Tiểu Ngọc được tính là 1 lần hoàn thành nhiệm vụ “Thu thập bông tuyết”. Khi số lần hoàn thành nhiệm vụ “Thu thập bông tuyết” của cả máy chủ đạt yêu cầu, toàn bộ máy chủ sẽ được tăng 20% điểm kinh nghiệm và điểm kinh nghiệm kĩ năng trong thời gian 1 giờ và nhiệm vụ được tái lập.

Số lần yêu cầu hoàn thành được tính theo số nhân vật đang online trong game tại thời điểm nhiệm vụ được thiết lập. Càng nhiều nhân vật đang online, số lần yêu cầu càng cao và ngược lại.


Hệ thống thông báo (biểu tượng bông tuyết cạnh bản đồ mini góc trên bên trái màn hình) cho biết: số lần nhiệm vụ “thu thập bông tuyết” cả server cần hoàn thành và số nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành.*Trong đó:

- 658 là số lần cả server cần hoàn thành nhiệm vụ “Thu thập bông tuyết”

- 21 là số lần hoàn thành nhiệm vụ “Thu thập bông tuyết” hiện tại server đã thực hiện được.

Cứ sau 5 phút, hệ thống sẽ cập nhật tiến trình thực hiện nhiệm vụ của server một lần. Ngay khi đạt đủ yêu cầu, toàn máy chủ sẽ nhận được phần thưởng +20% điểm kinh nghiệm và điểm kinh nghiệm kĩ năng và nhiệm vụ được tái lập.


Nhiệm vụ 2: Truy tìm Công Chúa Tuyết và Kỵ Sĩ Mùa Đông

Để gặp được Công Chúa Tuyết và Kỵ Sĩ Mùa Đông, người chơi trong máy chủ cần tiêu diệt đủ số lượng quái vật “Người tuyết” yêu cầu. Số lượng yêu cầu tùy theo số lượng người chơi hiện đang online trong game.

Tiêu diệt đủ số lượng Người Tuyết yêu cầu sẽ xuất hiện Kỵ Sĩ Mùa Đông. Số lần yêu cầu này bằng số nhân vật online trong game tại thời điểm nhiệm vụ được thiết lập. Sau khi hoàn thành, nhiệm vụ được tái lập.

Hoàn thành 3 lần nhiệm vụ trên (3 lần xuất hiện Kỵ Sĩ Mùa Đông), Công Chúa Tuyết sẽ xuất hiện.

Kỵ Sĩ Mùa Đông và Công Chúa Tuyết có các cấp độ 20,30, 40… 100. Người chơi tiêu diệt 2 loại “Trùm” này sẽ nhận đuợc các item có giá trị và điểm kinh nghiệm thu được cao hơn nhiều lần so với quái vật thường (tương tự như các loại Boss trước đây). Vị trí xuất hiện 2 tên Trùm này tương ứng với cấp độ quái vật ở từng khu vực. Ví dụ: Kỵ Sĩ Mùa Đông cấp độ 20 xuất hiện tại Trường An, Kỵ Sĩ Mùa Đông cấp 100 xuất hiện tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng v.v…