Bạn muốn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng qua CV, cover letter (tiếng Anh)?
Bạn muốn đặc biệt trong hồ sơ xin việc?
Bạn muốn thành công trong phỏng vấn?
B ạn mu ốn biết chỉ s ố IQ, EQ, trình độ tiếng Anh của mình và đ ược tư vấn nghề nghiệp phù hợp thông qua những kết quả đó?
Bạn muốn được phỏng vấn bởi những ông ty lớn và có cơ hội nghề nghiệp ở những công ty đó?
Hãy đến với chương trình đào tạo kỹ năng phỏng vấn của Chuyên gia tư v ấn 1USD!!!

Hay
Bạn muốn biết cách thiết kế Power Point hay và ấn tượng?
Bạn muốn xuất sắc trong thuyết trình v à khi trình bày hội thảo?
Bạn muốn biết cách làm việc nhóm hiệu quả?
Bạn muốn thực tập thuyết trình?
Hãy đến với chương trình đào tạo kỹ năng thuyết trình của Chuyên gia tư vấn 1 USD!!!

Lớp học được hướng dẫn bởi các chuyên gia c ủa AUSP và kiemviec.com, được chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thông tin bổ ích bởi các lãnh đạo của các công ty, tập đoàn lớn.
A. Nội Dung Của Chương Trình Tư Vấn :

1. Chương trình đào tạo kỹ năng phỏng vấn
Buổi 01 : Kỹ năng viết CV, Cover Letter tiếng Anh - Chuyên gia của AUSP
Buổi 02 : Kỹ năng trả lời phỏng vấn, trang phục, ứng xử khi xin việc, hồ sơ trực tuyến - Chuyên gia của kiemviec.com
Buổi 03 : Tổ chức test các chỉ số IQ, EQ và kiểm tra trình độ tiếng Anh
Buổi 04 : Học viên đạt điểm cao sẽ được mời tham dự phỏng vấn
(Giám Đốc Nhân Sự & Trưởng Phòng các công ty)

2. Chương trình đào tạo kỹ năng thuyết trình
Buổi 01 : Tóm tắt vấn đề và thiết kế Powerpoint - Chuyên gia AUSP
Buổi 02 : Kỹ năng thuyết trình và trình bày hội thảo - Chuyên gia Kiemviec.com
Buổi 03 : Đăng ký đề tài và thảo luận nhóm
Buổi 04 : Nhóm có Powerpoint đạt yêu cầu sẽ được mời thuyết trình

B. Thời Gian Và Địa Điểm Tổ Chức Dự Kiến :
Dự kiến triển khai mỗi trường 2 chương trình :
- Chương trình buổi sáng : Sáng thứ 7, Chủ Nhật, thứ 7; từ 08h30 – 11h00
- Chương trình buổi tối : Tối thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7; từ 18h00 - 20h30
- Phỏng vấn ứng viên : Sáng thứ 5 hoặc sáng thứ 7 hàng tuần
Địa điểm tổ chức tư vấn : 417 Điện Biên Phủ, Quận 03, TP HCM
232/15 Võ Thị Sáu, Quận 03, TP HCM
Địa điểm tổ chức phỏng vấn : 232/15 Võ Thị Sáu, Quận 03, TP HCM

C. Quy Mô Chương Trình Và Kinh Phí :
Mỗi chương trình tư vấn gồm : 80 sinh viên ( đóng phí tham gia 3 USD)


Liên hệ và đăng ký Ms Phương - 0988608100 (phuong.la89@gmail.com)