Pentalog là một tập đoàn hàng đầu của Pháp về dịch vụ tin học và gia công phần mềm. Được thành lập từ năm 1993, tập đoàn hiện có gần 400 nhân viên và đặt chi nhánh tại 6 quốc gia trên thế giới là Pháp, Đức, Ru-ma-ni, Môn-đô-va, Ukraina và Việt Nam.

Pentalog Việt Nam được thành lập từ đầu năm 2009 với chi nhánh đầu tiên đặt tại Hà Nội. Mục tiêu năm 2009 là tăng trưởng lên 50 người và mở thêm chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một công ty lớn mạnh và nhiều tham vọng, rất nhiều vị trí quan trọng đang chờ những ai có khả năng và mong muốn phát triển sự nghiệp. Hãy ghé thăm Job Blog của Pentalog Việt Nam http://jobs.pentalog.vn để trở thành người đầu tiên nắm được thông tin tuyển dụng mới nhất của chúng tôi hoặc truy cập website www.pentalog.vn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Kim-Anh NGUYEN (Ms.)
Recruitment Executive
-------------------
Pentalog Vietnam
Add: 5th floor, 3D Creative Center Building,
Nguyen Phong Sac str., Cau Giay dist., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 37 95 06 99
Fax: +84 4 37 95 06 98
E-mail: anguyenkim@pentalog.fr
Homepage: www.pentalog.vn
Blog: http://blog.pentalog.biz
Job Blog: http://jobs.pentalog.vn