Thấy còn nhiều anh em còn bỡ ngỡ và chưa biết cách nâng cấp cũng như khảm nạm Pháp bảo, Trang bị.
Mình xin phép post 1 bài hướng dẫn giúp anh em nhé!

Uy dũng của Tiên tướng chính là Trang bị và Pháp bảo. Thế giới Phong Thần còn đang lưu lạc rất nhiều trang bị uy dũng, pháp bảo vô song khiến giới Thần Tiên điên đảo săn lùng.


Muốn có được các pháp bảo tốt các tướng hãy mau mau đi chinh phục các vùng đất hoang hoặc pháp bảo sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong các bảo rương thương trong thương thành.


Thần tiên sẽ có 5 ô trang bị và 4 ô pháp bảo.


Mỗi trang bị có Thuộc tính căn bản, Thuộc tính kích hoạt, Thuộc tính ẩn.


Thuộc tính căn bản là thuộc tính cố hữu không thay đổi được.
Thuộc tính khảm là do thành chủ sẽ tự khảm nạm ra các yếu tố cần thiết. Hãy đến Xưởng binh khí.


Tại đây người chơi có thể đục lỗ bằng việc nâng cấp trang bị.


Khi thỏa mãn người chơi có thể khảm ngọc thêm các thuộc tính quý hiếm


Khi mặc trang bị vào Thần tiên, Uy dũng thần tiên được nâng lên một tầng cao đáng kể.