Chiêu mai,6h KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP,miễn phí.
Tại 68 Nguyễn Chí Thanh.
Ths, Đỗ Thanh Hà và Ts, Hoàng Anh Tuấn-Chủ tich hội Maketing Việt Nam.Đặc biệt có sự tham gia của triệu phú Jane anh John vào lúc 19h30.