Sáng sớm hôm nay 25/11/2009, thám báo gửi về về, Đông Lỗ có biến. Từ rất xa, đã nghe tiếng vó ngựa rầm rập khua trên nền đất, tiếng binh sĩ hô vang dậy cả góc trời Đông Bắc. Khói bụi mịt mù, đất đai Đông Châu rung chuyển, thần tiên ở Bồng Lai Đảo khiếp vía, xôn xao chẳng hay chuyện gì.

Tới gần mới hay, thành chủ Adachi, một trong thập đại cao thủ tại ải Đồng Quan dẫn theo 2 vạn binh mã tiến đánh Ngũ Long Thành. Adachi vây thành đã lâu, giao chiến với thiên tướng trong thành đã 8 trận liên tiếp. Quân tiếp viện từ thành chính và các phân thành liên tục đổ về, thần tiên đằng vân dẫn binh đông không kể xiết.

Trinh sát báo về, thần tiên trong thành đang nao núng, dân tâm bất ổn. Quả là cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ qua, quân chủ Adachi hạ lệnh phải chiếm được thành ngay trong sáng nay. Binh sĩ hô vang:"Quyết chiến, quyết thắng!"


Sau 12 hiệp liên công, hơn 2 vạn quân của Adachi đã tiến vào thành, cắm ngọn cờ đầu tiên lên danh thành tại ải Đồng Quan. Huynh đệ trong bang Đường Môn chúc mừng như sấm.


Tất cả đều đổ về và choáng ngộp trước nội quan, của cải, kỳ binh của danh thành:
• 20,000,000 vàng
• 5,000,000 tài nguyên các loại
• Cung Điện và Tường Thành cấp 25
• Trừ Nhà Dân, các công trình khác cấp 10
• Danh tiên Lưu Phủ thường ghé thăm Dẫn Tiên Đài
• Binh Doanh có thể chiêu mộ được binh sĩ Man Tộc.


Hẳn sau khi đại phá Ngũ Long Thành, tiếng tăm Adachi ngày một vang xa, mỹ nữ hâm mộ đông như kiến. Vị thành chủ này trở thành một đối thủ đáng gờm tại Đồng Quan mà các thành chủ khác phải nể phục.

Tuy nhiên, danh cao, ắt hẳn chức cũng phải trọng, việc nắm giữ 1 danh thành trong tay không tránh khỏi dòm ngó của các liên minh láng giềng. Đây sẽ là một thách thức lớn cho Adachi.

Liệu Ngũ Long Thành đứng vững dưới sự chỉ huy của Adachi trong bao lâu?

Quý bằng hữu có thể chúc mừng quân vương Adachi hoặc thảo luận thêm về trận chiến này tại đây!

Đắc Kỷ
Click Chuột Định Giang Sơn

Nguồn: Thông tin và chiến báo do nhân vật cung cấp
Mọi chiến công, chiến báo quý thành chủ có thể gửi về sukien.dacky@sgame.vn. Thông tin giá trị sẽ được tưởng thưởng xứng đáng