Thương thành cập nhật 2 bảo vật mới
1/ Phong Thần Kỳ Hộp

Giá: 25 XU
Phong Thần Kỳ Hộp là bảo vật may mắn dựa trên tính linh của từng người, người có căn cốt mở ra sẽ gặp được trăm binh trợ giúp, người bất hạnh sẽ nhận được những vật phẩm bình thường.

Chỉ với 25 XU quý thành chủ sẽ có cơ hội nhận đươc các binh lệnh triệu hồi 1 trong 4 loại binh chủng sau:
Chiến Xa Kỵ Lệnh: triệu hồi được 200 Chiến Xa Kỵ Binh
Cung Tiễn Binh Lệnh: triệu hồi được 500 Cung Tiễn Binh
Đại Đao Binh Lệnh: triệu hồi được 800 Đại Đao Binh
Trường Thương Binh Lệnh: triệu hồi được 1000 Trường Thương Binh


2/ Dẫn Tiên Kỳ Lễ Bao (tiểu)

Giá: 405 XU
Bên trong chứa 50 cờ dẫn tiên, dùng để mời thần tiên ngao trú tại Dẫn Tiên Đài.

Mua Dẫn Tiên Kỳ Lễ Bao(tiểu) sẽ tiết kiệm được 10% chi phí.