Có rất nhiều các game thủ đang muốn xây dựng lại một đế chế riêng cho mình, có nhiều game thủ đã bị thật thủ ở các sever đầu và giờ cũng muốn tìm 1 vùng đất mới để làm lại từ đầu. Vậy thi hãy vào đây để đóng góp ý kiến nên hay ko nên ra sever mới của Đắc Kỷ
http://diendan.sgame.vn/showthread.php?t=1305
Khai mở tân quan, có nên chăng?
________________________________________
Thân gửi các thành chủ,

Nữ Oa Nương Nương vừa ghé gặp bổn trang đàm đạo. Trong những ngày vừa qua, Nữ Oa đã dùng Hành Vân Thuật, di chuyển khắp nhân gian trợ giúp thành chủ bốn phương.

Cạnh đó, Nữ Oa Nương Nương nhận thấy 2 ải Đồng Quan, Xuyên Vân hiện nay đã trở nên đất chật người đông, không thỏa chí minh quân, liên tục mở mang bờ cõi thành trì. Ấy thế Nương Nương đã gợi ý Đắc Kỷ khai thông thêm quan ải để anh hùng bốn phương có dịp bình lâm thành hạ, thỏa chí anh tài.

Việc quân cấp bách, quyết không thể chờ lâu. Tuy nhiên không thể tham vấn ý kiến các thành chủ. Vậy chẳng hay việc khai mở tân quan này nên chăng?

Mong chờ cao kiến của các thành chủ.

Đắc Kỷ Sơn Trang Chủ kính bút