Sự kiện Diễn Viên, Trương Qùynh Anh tiếp tục phát hành Album thứ 2 có hình ảnh Flyff trong đó. Hình ảnh Trương Quỳnh Anh trong trang phục FlyFF đang tập vũ đạo cũng như chơi game giải trí