Đắc kỷ đã chính thức mở cửa Thương Thành , cơ hội cho các game thủ sở hữu những pháp bảo nhưng bảo rương nhưng đồ có giá trị và vô cùng quý hiếm
Các bạn hãy truy cập ngay trang chủ http://dacky.sgame.vn để biết thêm chi tiết