Thân chào các chiến binh trên lục địa Roika!
Sau một thời gian nghiên cứu, đội ngũ kỹ thuật của Flyff Team đã khắc phục được lỗi 5h chơi và đã tiến hành cập nhật bản sửa lỗi với máy chủ Saint Morning bắt đầu từ 16:00 ngày 12/11/2009 .
Đồng thời, Flyff Shop sẽ có 1 đợt GIẢM GIÁ đặc biệt 3 vật phẩm HOT :
- Thời gian: 1 tuần, từ 10:00 ngày 13/11 đến 20/11/2009 .
Tên Tác dụng Giảm giá
Cuộn giấy Chuyển hồi Phục hồi trạng thái Phong ấn của vật phẩm về nguyên dạng 20%
Cuộn giấy bảo vệ G Bảo vệ trang bị không bị vỡ khi đục lỗ.
Cuộn giấy bảo vệ S Bảo vệ trang bị không bị vỡ khi nâng cấp.
Rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và sự ủng hộ nhiệt tình của các chiến binh trong thời gian tới.
An h em thấy sao về vụ này có vẻ hay đấy nhỉ