Theo thông tin em nghe nói ở trên diễn đàn mới nhất thì ngày 17/11/2009 VDC-Net2E sẽ có sự kiện Ongame đến các tỉnh miền trung để ủng hộ đồng bào đã bị ảnh hưởng lớn nhất trong đợt lũ lụt miền trung. Đây quả là 1 hành động thật ý nghĩa đối với các bà con bị thiên tai. Anh em nghĩ sao về vụ này còn em thỳ em ủng hộ nhiệt tình hì hì chỷ tiếc là mình ko được tham gia thôy