Bộ video này được thực hiện bởi trang bbclearningenglish.com, bao gồm 44 clip, mỗi clip hướng dẫn cách đọc 1 nguyên âm hoặc phụ âm (vowel and consonant) trong tiếng Anh (tức là đầy đủ tất cả nguyên âm và phụ âm), thêm vào đó là cách phân biệt những âm dễ nhầm lẫn với nhau .
Mình đã xem qua và thấy bộ video này rất tốt, thích hợp với những bạn mới học (đồng thời tự học) tiếng Anh. Vì dung lượng của cả 44 file khá lớn (khoảng gần 300MB) nên Mình up từng video 1 lên cho các bạn dễ download .

Download

Mã:
http://letitbit.net/download/4708.49265bfdd8cee49ae7fb020310/Phat_am_Tieng_Anh.doc.html
http://letitbit.net/download/4576.4256efb3e491e243367d118980/__33___.flv.html
http://letitbit.net/download/2772.257f6baaefc7d1eb698834cf06/__39___.flv.html
http://letitbit.net/download/3937.34b6073cbfc34f1478b579903e/__40___.flv.html
http://letitbit.net/download/9363.90c61821ef98a3715bb2552f7c/__41___.flv.html
http://letitbit.net/download/8315.80c2375fd7a6208fab76c06ac7/__42___.flv.html
http://letitbit.net/download/8739.8084c881b23a7d63bbebbf0bdf/__44___.flv.html
http://letitbit.net/download/8188.89aba2fb3ffab4e17f8e8f3a2f/__43___.flv.html
http://letitbit.net/download/4466.4edf2f07115ee2b804d69e224d/__38___.flv.html
http://letitbit.net/download/2205.2eff39028107fe6b5f19be961a/__37___.flv.html
http://letitbit.net/download/0934.05e0cfab1faf524f71044efc21/__36___.flv.html
http://letitbit.net/download/3198.38d643117440009d2b0ab11f70/__35___.flv.html
http://letitbit.net/download/7963.79a96e187b62964c264686218b/__34___.flv.html
http://letitbit.net/download/7367.792079e8d8efae2410d8b4be27/__32___.flv.html
http://letitbit.net/download/8996.8da5c5fb1340cc26fe3b9371b1/__30___.flv.html
http://letitbit.net/download/2152.21b56bc3bf83b8d7326407f309/__28___.flv.html
http://letitbit.net/download/0806.0e706e1f33cc423d4742051846/__31___.flv.html
http://letitbit.net/download/0461.078a3b03002023de1fedae0b9a/__29___.flv.html
http://letitbit.net/download/5685.5978d561f3036a1c3db1b54b7c/__25___.flv.html
http://letitbit.net/download/3267.3344bab2c95e370f606873b24f/__27___.flv.html
http://letitbit.net/download/9460.9837bec3c23efda727ca1db7a9/__26___.flv.html
http://letitbit.net/download/0704.0799c1886bcf370e6364b19814/__24___.flv.html
http://letitbit.net/download/1773.16c0a7000f123b873d380b73f4/__23___.flv.html
http://letitbit.net/download/4399.419e871be77a28a17a3422f49d/__22___.flv.html
http://letitbit.net/download/8216.8b876b007a915e67ef24ba5717/__21___.flv.html
http://letitbit.net/download/4187.49dc7ac178835f9c2f05490787/__20___.flv.html
http://letitbit.net/download/8396.8e609598707897fe3a9be96f27/__19___.flv.html
http://letitbit.net/download/5393.564ec6c689d4ae9795414e2161/__17___.flv.html
http://letitbit.net/download/1851.1e8c2772a5e5ec7600f7863a68/__18___.flv.html
http://letitbit.net/download/1369.185d78b3ef0fd44a55f69ef29e/__16___.flv.html
http://letitbit.net/download/3503.3e665fca2d2d38000a52aeb850/__5___.flv.html
http://letitbit.net/download/3262.3a16f99712da6b9480ab69157b/__15___.flv.html
http://letitbit.net/download/2541.27bfcae0bf5f8d982795bd41f2/__14___.flv.html
http://letitbit.net/download/0116.01c794274601846082c945cf5d/__13___.flv.html
http://letitbit.net/download/2425.260c64b30d1d2f2ef708c5be7c/__12___.flv.html
http://letitbit.net/download/2948.2a4487b8fd97b1e59fa11fdfce/__8___.flv.html
http://letitbit.net/download/8296.803b9f99300dbabbe04465af1c/__6___.flv.html
http://letitbit.net/download/9543.98491505e56f00aa8d5cdcceb9/__11___.flv.html
http://letitbit.net/download/8158.8768df92c8abe356ee3d61fe19/__9___.flv.html
http://letitbit.net/download/4879.424507e03ba54e7ba9273fb6da/__3___.flv.html
http://letitbit.net/download/5387.5a3742f0322036a9be95d33bac/__1___.flv.html
http://letitbit.net/download/3340.386570836fc7affb938d1585c/__10___.flv.html
http://letitbit.net/download/0438.0b4654396f6ff31442a9727c7e/__7___.flv.html
http://letitbit.net/download/5690.539bea5b9b0b4f4a5d99c21c38/__2___.flv.html
http://letitbit.net/download/7483.719b9b5575ed694c009c062dcb/__4___.flv.htmlHướng dẫn download tại letitbit.net
Sau khi bạn click vào link download nó sẽ hiện ra như hình dưới . BẠn click vào chữ free chỗ mình khoanh đỏ ấy

Tiếp đó click vào chữ download :Sau đó gõ đoạn capcha như trong hình của nó :


Sau đó đợi 60s rùi nhấn vào "your link to file download"
Xong rùi chỉ cần đợi download xong là ok :91: :91::91:


Thấy có ích cho bạn thì thank mình phát nhé