diễn đàn halflife.bforum.biz bao gồm cả 1.1 và 1.6 nè.Anh em Bk ai ham mê thì vào tham gia chém gió nhé